Na Danima dr. fra Bernardina Sokola, franjevca i glazbenika, voditeljica projekta dr.  Ivana Tomić Ferić i suradnica dr. Jelica Valjalo Kaporelo sudjelovale su s izlaganjem o svjetovnoj glazbi dr. B. Sokola.

SAŽETAK IZLAGANJA

U namjeri klasifikacije, a potom i muzikološke (glazbeno-teorijske) obrade i valorizacije dijela Sokolova skladateljskog opusa što sabire skladbe svjetovne provenijencije, u izlaganju su se razmatrale: a) Zbirke mješovitih zborova Hrvatsko selo I, II, III i IV i Zbirka muških zborova Hrvatsko selo I na tekstove raznih autora; b) davorijske četveroglasne himne na tekstove Mihe Jerinića; c) glazbeni monolozi (serija od 25 svezaka sa 125 skladbi u ediciji Pjevajte Gospodinu pjesmu novu); d) instrumentalne skladbe svjetovne tematike (s posebnim akcentom na djelima za tamburaški sastav). Nastojeći skladati prigodnu, didaktički instruktivnu i svrsishodnu glazbu – zbog, prema vlastitu poimanju, potrebe za obogaćenjem domaće vokalne tvorbe za repertoarom koji će pomoći mladima u svladavnju „barem srednjeg stupanja tehničkog umijeća“– fra Bernandin Sokol na osebujan je način obogatio hrvatsku zborsku (i instrumentalnu) literaturu s područja svjetovne glazbe, pridonijevši tako razvoju reproduktivnih i receptivnih sposobnosti šireg kruga poklonika glazbe. Upravo stoga, u radu se kontekstualizira značaj fra Sokolova stvaralaštva u okviru hrvatske dječje glazbene literature u 20. stoljeću, definiraju se karakteristike njegova skladateljskog jezika na temelju glazbenoanalitičkog uvida u Glazbene monologe te istražuju mogućnosti glazbenopedagoške primjenjivosti tog segmenta Sokolova opusa s naglaskom na modalitete njegove primjene ponajprije u osnovnoškolskom glazbenom obrazovanju. Ovo se istraživanje, dijelom kao svojevrstan hommage Sokolovu pedagoškom radu i istinskom dugogodišnjem nastojanju da „mlade (…) oduševi za glazbu“ i „oplemeni njihov duh“, dotiče i njegove gorljive želje za osnivanjem crkvenih glazbenih škola u Hrvatskoj, namijenjenih obrazovanju orguljaša i voditeljâ crkvenih i svjetovnih zborova. U kontekstu osvjetljavanja mogućeg glazbenoteorijskog dijela programa takvih škola koji, prema Sokolu, ima za cilj razumijevanje slojevitosti glazbenog mišljenja, u istraživanju se analiziraju njegove rukopisne harmonizacije (praktične vježbe iz harmonije) i zabilježbe o kontrapunktu pod naslovom Nekoje misli glede Polifonije, a naposljetku izvodi zaključak o primjenjivosti te notne građe u današnjoj glazbenopedagoškoj praksi, prije svega u nastavi harmonije, sukladno uvaženoj sistematizaciji gradiva u hrvatskoj tradiciji učenja te glazbenoteorijske discipline.

Dani_fra_Bernardina_Sokola