Od 12. do 16. prosinca 2018., dr.Katica Burić Ćenan boravila je u Beču (Austrija) na terenskom istraživanju.

Vođena informacijom pronađenoj u lokalnoj periodici (Narodni list, 1909., god. 58, br. 45) o mladoj Zadranki (Anka Feličinović pl. Trenstern) koja je 1909. u Beču „kod c. k. državnog akademičkog glazbenog povjerenstva.. položila ispit s odličnim uspjehom“ te time stekla svjedodžbu za učiteljicu klavira i glazbene znanosti čime je postala prva Dalmatinka s takvim zvanjem i uspjehom, dr. Burić Ćenan istraživala je podatke o ovoj zadarskoj glazbenici u jednom od starijih glazbenih konzervatorija u Beču – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien tzv. MDW, te u Österreichisches Staatsarchiv.

Glavni arhivist unutar MDW-a (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), gosp. Erwin Strouhal, koji je i ranije radio s hrvatskim muzikolozima, bio je od velike pomoći u istraživanju. Unutar MDW-a (čija arhivska građa do danas nije u potpunosti sređena), nalazi se tiskana publikacija o studentima glazbe koji su 1908./1909. završili studij glazbe. Iako se u popisu te publikacije ne nalazi ime Zadranke Anke Feličinović, dr. Burić Ćenan pretražila je i popisala sva imena studentica i studenata s današnjeg hrvatskog prostora. To su mladi glazbenici s područja Splita, Dubrovnika, Varaždina, Pule, Vukovara i Zadra. Osim toga, u MDW-u postoji statistički popis (rukopisni) svih studenata (od 1909. do 1918.) koji su položili ispit pred „Odborom za ispitivanje bečkog glazbenog magisterija”.

U austrijskom Državnom arhivu (Österreichisches Staatsarchiv) od velike pomoći bila je arhivistica dr. sc. Susanne Kühberger.  U ovom arhivu nalaze se dvije rukopisne abecedne knjige (svojevrsni inventari) iz 1909. godine koje donose informacije o svim obrazovnim institucijama u okviru Austro-ugarske monarhije. Abecednim redom navedeni su svi gradovi, te potom različite obrazovne institucije (ekonomske, teološke, policijske, znanstvene, umjetničke i dr.) s popisom osoblja (profesori, komisija, administrativno osoblje) i vrlo mali broj studenata. Među podatcima za Beč, nalaze se informacije o uglednom MDW-u (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), a zanimljive podatke dr. Burić Ćenan pronašla je i o obrazovnim institucijama u Zadru – vojnom i administrativnom središtu Dalmacije u okviru Austro-ugarske monarhije.