Dr. sc. Jelica Valjalo Kaporelo održala je gostujuće predavanje na 5. Međunarodnom forumu studenata glazbene pedagogije (Pula, 25. – 26. travnja 2019.) u organizaciji Muzičke akademije u Puli i Udruge studenata glazbene pedagogije “Disonanca” na temu „Znanstvena socijalizacija mladih. Od ideje do realizacije 1. Međunarodnog znanstvenog simpozija mladih istraživača glazbe (Split, 7. – 9. prosinca 2018.)“. Tijekom dvodnevnog trajanja Foruma održano je jedanaest izlaganja i jedna radionica studenata glazbe iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne gore, Slovenije i Poljske te radionica alumnija Muzičke akademije u Puli. Svečano otvorenje događaja upriličeno je u dvorani Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova, a radni dio programa na temu „Kompetencije studenata glazbene pedagogije – teorijski i praktični aspekti“ održavao se u zgradi Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile.

U prvom dijelu izlaganja, dr. sc. Valjalo Kaporelo prikazala je ciljeve Međunarodnog znanstvenog simpozija mladih istraživača glazbe održanog u Splitu u prosincu 2018. Iz perspektive glavne organizatorice i idejne začetnice novog događaja na hrvatskoj glazbeno-istraživačkoj sceni, govorila je o programskom okviru, organizacijskim izazovima i smjernicama za daljnji razvoj simpozija. U drugom dijelu predstavila je najvažnije europske asocijacije i dokumente u području reforme doktorske izobrazbe kao i ključne točke implementirane u strukturu poslijediplomskih studija u Hrvatskoj. Posebnu pažnju posvetila je profesionalnoj socijalizaciji doktoranda, tj. osjetljivom razdoblju stjecanja profesionalnog i istraživačkog identiteta i prijelazu mladog istraživača u ranoj fazi karijere u samostalnog mladog znanstvenika. Pritom je naglasila multidimenzionalnu ulogu mentora, prije svega kao važnog prediktora (ne)produktivnosti mladih znanstvenika po završetku tercijarnog stupnja obrazovanja. U svojem izlaganju pozivala se na najnovije rezultate istraživanja Vijeća za doktorsku izobrazbu Europskoga udruženja sveučilišta (EUA CDE) objavljene u studiji “Doctoral education in Europe today: approaches and institutional structures” (2019.), preporuke “IDIZ-ova priručnika za mentoriranje mladih istraživača” (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2014.) i smjernice za razvoj kompetencija doktoranada razvijene u okviru projekta „Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira“ na Sveučilištu u Zagrebu (2015.).