U organizaciji Hrvatskog muzikološkog društva, Hrvatskog instituta za povijest i Odsjeka za povijest hrvatske glazbe HAZU, u Zagrebu je održan 14. Međunarodni i interdisciplinarni znanstveni skup  „Glazba, umjetnosti i politika: revolucije i restauracije u Europi i Hrvatskoj 1815.-1860.”  / “Music, Arts and Politics: Revolutions and Restorations in Europe and Croatia 1815.-1860.”

Program je obuhvatio tri plenarna izlaganja – Vjere Katalinić (Hrvatska), Philipa Bohlmana (SAD), Ludwiga Steindorffa (Njemačka) – te prezentacije 59 izlagača iz Hrvatske, Poljske, Španjolske, Austrije, Irske, Slovenije, SAD-a, Kosova, Mađarske, Srbije, Češke, Bosne i Hercegovine i Njemačke. Prof. dr. sc. Ivana Tomić Ferić sudjelovala je s izlaganjem “The Strongholds of Musical Life in Split in the Pre-Revival Period (1815-1860) / Ishodišta glazbenog života Splita u pretpreporodno doba (1815.-1860.)”, a dr. sc. Katica Burić Ćenan izložila je temu “Zadarski skladatelj Giovanni Salghetti-Driolli u vrtlogu kulturno-društvenih zbivanja sredinom 19. stoljeća / Giovanni Salghetti Drioli, a Composer from Zadar, in the Whirlpool of Cultural and Social Events in the mid-19th Century”.