Povodom 200. obljetnice rođenja najznačajnijega predstavnika bečke operete, skladatelja i dirigenta Franza  von Suppèa, Sveučilište u Zadru (Odjel za etnologiju i antropologiju i Odjel za germanistiku) organizirao je Okrugli stol pod nazivom Franz von Suppè – baština kao kulturni potencijal.

Svjetski poznati skladatelj Franz von Suppè (Split, 1819. – Beč, 1895.) svoje je djetinjstvo proveo u Zadru gdje je dobio prvu glazbenu poduku te skladao svoja prva djela. Kasnije, kao zreli i priznati umjetnik često je navraćao u Zadar i pomagao rad Zadarske filharmonije poklanjajući joj vlastite i tuđe partiture.

Progovaranje o svjetski poznatom glazbeniku koji je svoja prva djela skladao upravo u Zadru, a o kojem lokalna zajednica uglavnom ne zna ništa, te postavljanje Suppèove spomen ploče (koje će uskoro uslijediti) prilika je za promišljanje o zastupljenosti, promociji i potencijalu glazbene te općenito povijesne i kulturne baštine u okviru kreiranja lokalnoga javnoga prostora i identiteta.

Cilj  Okruglog stola je kroz primjere dobre prakse u području povijesti umjetnosti, u lokalnoj i široj zajednici, uputiti na razmišljanja o dosadašnjim, ali i novim te inovativnim prezentiranjima kulturne baštine, a u svrhu njezine bolje vidljivosti. Naime, ‘vidljivija’ baština (spomenici, spomen ploče, umjetničke instalacije, umjetničke rute, popularna pripovijedanja, 3D animacije i sl.) pridonijela bi educiranju i osvještavanju prvenstveno lokalne zajednice o vlastitom kulturnom identitetu, a neposredno i utrla put za jasniji/specifičniji razvojni put turističke ponude.

Dr. sc. Katica Burić Ćenan izložila je temu Franz von Suppe i Zadar te je, u ulozi moderatorice, otvorila pitanja o kojima se raspravljalo: U kojoj mjeri je bogata kulturna/umjetnička baština grada Zadra ‘vidljiva’, dostupna prvenstveno građanima Zadra, a potom i turistima?; Na koji način se ta ‘vidljivost’ može osnažiti?; Koji bi bili dugoročni planovi/strategija u području educiranja lokalnoga stanovništva o bogatoj kulturnoj baštini?. Mag. mus. Maja Milošević Carić predstavila je Glazbeno-arhivska istraživanja na otoku Hvaru: ishodišta, metode, rezultati, perspektive, a dr. sc. Ivana Tomić Ferić predstavila je novu seriju notnih izdanja Musica nova ex antiqua pokrenutu u okviru muzikološkog HRZZ projekta GIDAL IP 2016-06-2061.

PROGRAM:

Teme Okruglog stola:

  1. Franz von Suppè – u svjetlu novih saznanja (muzikologija)
  2. Glazbena baština – kanoni vidljivosti u suvremenom društvu (glazbena arhivistika)
  3. Kulturno-umjetnička baština – izazovi prezentiranja baštine (povijest umjetnosti)

Sudjelovali su:

1. Franz von Suppè – u svjetlu novih saznanja (muzikologija)

dr. sc. Andreas Weigel (Muzej Franza von Suppèa – ‘Stars in Gars’, Austrija)

prof. dr. sc. Vjera Katalinić (Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU-a)

dr. sc. Katica Burić Ćenan (Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i antropologiju)

2. Glazbena baština – kanoni vidljivosti u suvremenom društvu (glazbena arhivistika)

dr. sc. Ante Gverić (ravnatelj Državnoga arhiva u Zadru)

dr. sc. Nada Bezić (Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb)

Mr. sc. Maja Milošević Carić (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Odjel za glazbu)

prof. dr. sc. Ivana Tomić Ferić (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Odjel za glazbu)

3. Kulturno-umjetnička baština – izazovi prezentiranja baštine (povijest umjetnosti)

Miljenko Domijan, prof. (Grad Zadar, Konzervatorski ured Zadar, Ministarstvo kulture RH)

prof. dr. sc. Pavuša Vežić (Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti, red. prof. u miru)

Mr. sc. Domagoj Marić (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH)

dr. sc. Vinko Bakija (Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti)

Moderatorice Okrugloga stola: izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić (Odjel za germanistiku), dr. sc. Katica Burić Ćenan, (Odjel za etnologiju i antropologiju) i doc. dr. sc. Antonija Mlikota (Odjel za povijest umjetnosti).

https://radio.hrt.hr/aod/putovi-hrvatske-glazbe-novi-obzori-nagraene-skladateljice-sare-glojnaric-i-novi-obzori-promisljanja-bastine/324237/