Jelica Valjalo Kaporelo boravila je na terenskom istraživanju u Napulju od 2. do 6. veljače 2020. Cilj istraživanja bio je rasvijetliti nepoznate „talijanske“ periode iz biografija hrvatskih (dubrovačkih) i talijanskih glazbenika i skladatelja koji su ostavili značajan trag u glazbenoj kulturi grada Dubrovnika u drugoj polovici osamnaestog stoljeća i prvoj polovici devetnaestog stoljeća. Istraživanje pod naslovom „Glazbene veze Dubrovnika i Napulja“ odvijalo se u arhivima smještenim u monumentalnim povijesnim zdanjima u starom dijelu grada: Archivio di Stato, Archivio Storico del Banco, Archivio Storico del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, Archivio della Provincia napoletana del SS. Cuore di Gesù OFM i Archivio Storico Diocesano. Zahvaljujući susretljivosti i ljubaznosti arhivista (dr. Lorenzo Terzi, dr. Claudia Grossi, dr. Tommasina Boccia, dr. Fulvia Serpico i don Francesco Rivieccio), Jelica V. Kaporelo pregledala je relevantnu arhivsku građu, predstavila osnovne ciljeve muzikološkog projekta GIDAL s naglaskom na lokalitet grada Dubrovnika te dogovorila suradnju s navedenim institucijama u narednim fazama istraživanja s ciljem upotpunjavanja biografskih mozaika „zaboravljenih“ glazbenika.