DR. SC. KATICA BURIĆ ĆENAN AUTORICA IZLOŽBE “GLAZBENI ŽIVOT ZADRA U 19. STOLJEĆU”, KNEŽEVA PALAČA, PROSINAC 2017.

Izložba “Glazbeni život Zadra u 19. stoljeću” svečano je otvorena 8. prosinca 2017. u Kneževoj palači u Zadru. Organizator je Državni arhiv u Zadru u suradnji s Narodnim muzejom Zadar, a autorica izložbe je muzikologinja, dr. sc. Katica Burić Ćenan. Izložba ostaje otvorena do 31. siječnja 2018. godine. Dobrodošli!

DR. SC. IVANA TOMIĆ FERIĆ I DR. SC. JELICA VALJALO KAPORELO SUDJELOVALE U PROGRAMU CRO PATRIE 2017. U ORGANIZACIJI GLAZBENE MLADEŽI SPLIT, 01.-03. PROSINCA 2017..

OKRUGLI STOL I PREDAVANJA DR. SC. IVANE TOMIĆ FERIĆ I DR. SC. JELICE VALJALO KAPORELO O NAJNOVIJIM REZULTATIMA PROJEKTA GIDAL IP 2016-06-2061 U SKLOPU 21. MEĐUNARODNOG ZBORSKOG FESTIVALA CRO PATRIA

DR. SC. IVANA TOMIĆ FERIĆ I DR. SC. KATICA BURIĆ ĆENAN SUDJELOVALE NA MEĐUNARODNOM SIMPOZIJU „DIGITAL HUMANITIES: EMPOWERING VISIBILITY OF CROATIAN CULTURAL HERITAGE“ U ZADRU, 6.-8. STUDENOG 2017.

U organizaciji Sveučilišta u Zadru (Odjel za informacijske znanosti) u suradnji s Karl-Franzens (Sveučilište u Grazu, Austria) te VESTIGIA Manuscript Research Centre, u Zadru je održan međunarodni znanstveni skup  „Digital Humanities: Empowering Visibility of Croatian Cultural Heritage“.

DR. SC. IVANA TOMIĆ FERIĆ SUDJELOVALA NA 13. MEĐUNARODNOM MUZIKOLOŠKOM SIMPOZIJU „PRVI SVJETSKI RAT / 1914.-1918. / I GLAZBA. SKLADATELJSKE STRATEGIJE, IZVEDBENE PRAKSE I DRUŠTVENI UTJECAJI“, U ZAGREBU, 24.-27. LISTOPADA 2017.

U organizaciji Hrvatskog muzikološkog društva, Hrvatskog instituta za povijest i Odsjeka za povijest hrvatske glazbe HAZU, u Zagrebu je održan međunarodni znanstveni skup  „Prvi svjetski rat (1914.-1918.) i glazba. Skladateljske strategije, izvedbene prakse i društveni utjecaji  / The Great War (1914-1918) and Music. Compositional Strategies, Performing Practices, and Social Impacts.

DR.SC. DUNJA KALOĐERA SUDJELOVALA NA MEĐUNARODNOM ZNANSTVENOM SAVJETOVANJU „IL PERSONAGGIO NELLA LETTERATURA ITALIANA DEL NOVECENTO“, U SPLITU, 26. I 27. LISTOPADA 2017.

Dr.sc. Dunja Kalođera sudjelovala je na znanstvenom skupu u Splitu s temom „IL VIAGGIO „DANTESCO“ NEL NOVECENTO NELLA TRILOGIA DI GIORGIO PRESSBURGER: IL LINGUAGGIO, IL RAPPORTO PERSONAGGIO-AUTORE E LE TECNICHE NARRATIVE“

Read more

Umrežavanje glazbom

VILENA VRBANIĆ NA RADIONICI PROJEKTA NETMUS19 “UMREŽAVANJE GLAZBOM…” PREDSTAVILA TRI STOLNA KLAVIRA IZ DALMATINSKIH MUZEJA, ZAGREB, LISTOPAD 2017.

U Zagrebu, 23. listopada 2017. u prostorijama HAZU-a (Knjižnica, Multimedijska e-učionica, Strossmayerov trg 14)  doktorandica Vilena Vrbanić sudjelovala je na radionici „Umrežavanje glazbom: promjene paradigmi u ‘dugom 19. stoljeću’ – od Luke Sorkočevića do Franje Ksavera Kuhača / Networking through Music: Changes of Paradigms in the ‘Long 19th Century’ – from Luka Sorkočević to Franjo Ksaver Kuhač“ koja se održala u sklopu HRZZ projekta NETMUS19 (voditeljica prof. dr. sc. Vjera Katalinić, Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU). Muzikologinja Vrbanić predstavila je temu „Instrumenti s tipkama i njihovi graditelji: tri stolna klavira iz dalmatinskih muzeja“ kao rezultat istraživanja koje provodi u sklopu rada na doktorskoj disretaciji u okviru projekta GIDAL IP-2016-06-2061. Read more

DR. SC. IVANA TOMIĆ FERIĆ SUDJELOVALA NA MEĐUNARODNOM ZNANSTVENOM SIMPOZIJU „L’ADRIATICO TRA SOGNO E REALTÀ“, U PESCARI (ITALY), 18. I 19. LISTOPADA 2017.

U organizaciji Università degli Studi «G. d’Annunzio» Chieti-Pescara, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne održan je međunarodni simpozij  L’Adriatico tra sogno e realtà, u Pescari, 18. i 19. listopada 2017. Voditeljica projekta, dr. sc. Ivana Tomić Ferić sudjelovala je s izlaganjem “CULTURAL CONTACTS BETWEEN THE TWO SHORES OF THE ADRIATIC IN THE SECOND HALF […]

DR. SC. JELICA VALJALO KAPORELO NA II. MEĐUNARODNOM SIMPOZIJU “KOMUNIKACIJA I INTERAKCIJA UMJETNOSTI I PEDAGOGIJE”, U OSIJEKU, 12-13. LISTOPADA 2017.

Dr. sc. Jelica Valjalo Kaporelo sudjelovala je na II. međunarodnom znanstvenom i umjetničkom simpoziju o pedagogiji u umjetnosti: “Komunikacija i interakcija umjetnosti i pedagogije”, na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, 12.-13. listopada 2017.

Read more

VODITELJICA PROJEKTA U VENECIJI, LISTOPAD 2017.

Voditeljica projekta, dr. sc. Ivana Tomić Ferić boravila je u Veneciji od 1. do 3. listopada u svrhu pregleda građe i dogovora o narednim istraživanjima rukopisnih i tiskanih arhivalija pohranjenih u Biblioteci Marciana (Venecija, Italija).

Read more