PREDSTAVLJANJE MUZIKOLOŠKIH HRZZ PROJEKATA NA UMJETNIČKOJ AKADEMIJI SVEUČILIŠTA U SPLITU, 31. SVIBNJA 2017.

GIDAL I CROMUSCODEX70 NA SPLITSKOM UMAS-u / NA UMJETNIČKOJ AKADEMIJI SVEUČILIŠTA U SPLITU  31. SVIBNJA 2017. PREDSTAVLJEN PROJEKT GIDAL IP-2016-06-2061

DR. SC. JELICA VALJALO KAPORELO NA TERENSKOM ISTRAŽIVANJU U DUBROVNIKU, FSMBD, SVIBANJ 2017.

Dr. sc. Jelica Valjalo Kaporelo na terenskom istraživanju u Dubrovniku, 27. svibnja 2017. – radni sastanak s fra dr. sc. Stipom Nosićem u svezi s digitalizacijom muzikalija pohranjenih u Glazbenom arhivu samostana Male braće u Dubrovniku

Read more

PREDSTAVLJANJE MUZIKOLOŠKIH PROJEKATA HRZZ-a NA 18. GODIŠNJEM SUSRETU HRVATSKOG MUZIKOLOŠKOG DRUŠTVA, ZAGREB, 12. I 13. SVIBNJA 2017.

                                                            GIDAL, NETMUS19 I CROMUSCODEX70 U ZAGREBU

NA 18. GODIŠNJEM SUSRETU HRVARSKOG MUZIKOLOŠKOG DRUŠTVA (HMD) 12. I 13. SVIBNJA 2017. PREDSTAVLJEN PROJEKT GIDAL IP-2016-06-2061

Read more

VODITELJICI PROJEKTA DODIJELJENA NAGRADA SVEUČILIŠTA U SPLITU, TRAVANJ 2017.

Prof. dr. sc. Ivani Tomić Ferić pripala je nagrada u području humanističkih znanosti.

Read more