Dr.sc. JELICA VALJALO KAPORELO

Istraživač – suradnik, muzikologinja i teoretičarka glazbe. Doktorirala  na  Sveučilištu u Zadru s temom „Glazbeni život Dubrovnika od 16. do 18. stoljeća”. Svoju znanstveno-istraživačku djelatnost u području glazbene baštine Dubrovnika  nastavlja na projektu GIDAL. Sudjeluje na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima muzikološke i glazbeno-teorijske tematike. Od 2010. do 2012. godine bila je voditeljica muškog vokalnog sastava Cantores Maruli. U bogatoj biografiji tog sastava posebno mjesto zauzima nagrada „Umjetnik naroda moga“ (2011.) za glazbeno-narativni projekt Priča o Marku Maruliću i istoimeni nosač zvuka (glazbena producentica: Jelica Valjalo Kaporelo, izdanje Verbum). Od 2010. godine zaposlena je na Glazbenom odjelu Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu.